Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Tyyki Maija Juvonen Kristiinankatu 1, 53900 Lappeenranta

Y-tunnus: 0995542-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Tmi Tyyki Maija Juvonen

Kristiinankatu 1, 53900 Lappeenranta

Puhelin: +358 40 552 2642

Sähköposti: info@tyyki.com

3. Rekisterin nimi

www.tyyki.com -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan rekisteröidyt henkilötiedot ovat asiakkaan vapaaehtoisesti luovuttamia esimerkiksi tilauksen, palautteen tai reklamaation yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen tai suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun toteuttaminen tyyki.com -verkkokaupan ja asiakkaan välillä.

5. Rekisterin tietososältö

Verkkokaupan asiakkaan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä yrityksillä y-tunnus.

Tilausten sisältö, seurantatiedot ja tilaushistoriaa koskevat tiedot.

Reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito.

Viestintä ja toimenpiteet myös sosiaalisen median palveluissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yksityisesti ylläpidetty tietolähde.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä vapaaehtoisesti verkkokauppaa kirjautumisen kautta tai tilauksen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tmi Tyyki Maija Juvonen ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Verkkokaupan verkkomaksamisen toteuttaja on Paytrail Oyj (y-tunnus: 2122839-7).

Verkkokaupan ylläpitäjä ja tilitoimisto.

8. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelijät:

Rekisterinpitäjä Tmi Tyyki Maija Juvonen (y-tunnus: 0995542-8)

Paytrail Oyj (y-tunnus 2122839-7)

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme toiminnan olevan tietosuojalainsäädännön mukaista. 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietorekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot palvelimilla on suojattu asianmukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@tyyki.com.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


Lahjakortti